Informacja udzielona podczas zbierania danych osobowych

1. Administratorem danych jest TEAM - Marek Pasierbski Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 41, 52-219 Wrocław, salon i serwis samochodowy zlokalizowany przy ul. Wrocławska 56, 55-095 Długołęka, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000284886, NIP: 8992610957, REGON: 020564483, wysokość kapitału zakładowego spółki 5 500 000,00 zł, Team Marek Pasierbski Sp. z o.o. powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez: e-mail: kontaktrodo@team.pl lub korespondencyjnie: ul. Wrocławska 56, 55-095 Długołęka.

2. Za odrębnie wyrażoną zgodą dane mogą być przetwarzane w celu marketingu prowadzonego w formie tradycyjnej bądź elektronicznej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem. Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda, przez osobę, której dane dotyczą.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora danych, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, realizowanej w formie tradycyjnej.

Informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania:

4. Okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych w przypadku, gdy osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawiera się w przedziale czasowym od wyrażenia zgody do wycofania zgody.

5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora.

8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Za odrębnie wyrażoną zgodą dane mogą być przetwarzane w celu marketingu prowadzonego w formie tradycyjnej bądź elektronicznej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.

10. Zautomatyzowane podejmowane decyzji, w tym o profilowaniu, które będzie polegać na ewentualnym zaproponowaniu klientowi produktów i usług będących w obszarze jego zainteresowań, a ostateczne decyzje nie będą zautomatyzowane.

Powrót do strony Kariera »